Khoá học

SẢN XUẤT VIDEO BẰNG PHẦN MỀM ZOOM.

Phát video

Bài 1 – Đăng ký tài khoản Zoom

Phát video

Bài 2 – Đăng nhập vào phần mềm Zoom

Phát video

Bài 3 – Cách quay màn hình trong phần mềm Zoom

Phát video

Bài 4 – Cách xuất bản video trong phần mềm Zoom

Phát video

Bài 5 – Cách tạo nội dung trong phần mềm Zoom

Phát video

Bài 6 – Cách xây dựng video đào tạo trong phần mềm Zoom

Phát video

Bài 7 – Cách sử dụng phần mềm Zoom và phần mềm Camtasia 9

Phát video

Bài 8 – Cách đưa video đã tạo trên Zoom vào phần mềm Camtasia 9

Các bạn quan tâm các lớp chuyên sâu của HATA.

Bạn hãy tham khảo tại link HATA

error: Content is protected !!