HỌC VIDEO NỀN TẢNG

Trước khi học thực hành khoá học: Quy hoạch bất động sản.

Chào bạn, Tôi là Huỳnh Ngọc Thanh. Tôi sẽ hướng dẫn cho bạn biết cách Tra cứu Quy Hoạch Bất Động Sản

Trước khi Tôi hướng dẫn các bạn bắt đầu THỰC HÀNH trong 5 ngày MIỄN PHÍ. Học Webinar qua Zoom sắp tới. 

Bạn cần học trước VIDEO NỀN TẢNG này rất quan trọng, bạn sẽ hiểu kiến thức để học THỰC HÀNH sẽ có kết quả tốt nhất.

Phát video
Phát video
Phát video
Phát video
Phát video
Phát video
Phát video
Phát video
Phát video

Tiếp theo, bạn thực hiện 2 BƯỚC để chuẩn bị học THỰC HÀNH trong 5 ngày học Webinar qua Zoom

BƯỚC 1: CÀI ĐẶT 2 PHẦN MỀM ĐỂ THỰC HÀNH​

BƯỚC 2: VÀO NHÓM ZALO XEM LỊCH HỌC

Hotline: 09.1515.8877
error: Content is protected !!